Scopul Rotary este de a incuraja si cultiva idealul de “a servi” ca baza a activitatilor de valoare si, in particular, de a sprijini:

  • Dezvoltarea relaţiilor interpersonale ca o oportunitate pentru a servi
  • Standarde etice înalte profesional si in afaceri; recunoaşterea demnităţii tuturor ocupaţiilor utile; obligativitatea de a-şi onora profesia şi de a se ridica la un nivel înalt pentru a servi societatea
  • Aplicarea idealului de “A servi” de către toţi membrii Rotary în viaţa personală, profesională şi sociala
  • Înţelegerea mutuală la nivel internaţional, promovarea păcii, cultivarea şi întreţinerea relaţiilor cordiale între reprezentanţii diverselor profesiuni, uniţi de idealul de “A servi”